ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОТКРИТИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УРОЦИ И СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – 27 – 29.04.2023 ГОД. В РАМКИТЕ НА НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“