ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – СЕМИНАР НА ТЕМА „ДИГИТАЛНА РАНИЦА“ – 21-31.03.2023 ГОД.