Външноинституционална квалификация

Квалификационна форма: комбинирана

Дата: 03.07.2024 год., 9,00 ч.

Тема: „Управление на стреса. Бърнаут синдром“

Целева група: всички учители;

Обучител: Salve – Център за опит и идеи