“Всеки човек в живота си трябва да засади поне едно дърво.”

Следвайки тази сентенция и с грижа за природата, на 1.04.2023 год. ученици от XIв клас участваха в залесителна акция по засаждане на чинари. Тя е по инициатива на ОП „Градини и паркове“ – гр. Пловдив, които с удоволствие включиха и нашите ученици.

Това им помогна да реализират своя проект по „Гражданско образование“ при Камен Христосков – учител по история и цивилизации и гражданско образование. Мероприятието премина в задружен ентусиазъм, добро настроение и удовлетворение от полезно свършената работа.

Изказваме своите специални благодарности на г-н Веселин Козарев, директор на ОП „Градини и паркове“ за оказаното съдействие!