„Всеки избор направен днес, определя бъдещето утре!“

Жулияна Димитрова от VII клас участва и се представи достойно в конкурса за лого и мото в годишната кампания на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив „Всеки избор направен днес, определя бъдещето утре!“.