„Връзка между часовете за спортни дейности и задължителна подготовка в часовете по физическо възпитание и спорт в първи клас“.

„Връзка между часовете за спортни дейности и задължителна подготовка в часовете по физическо възпитание и спорт в първи клас“ – 2 част
Открит урок по физическо възпитание и спорт с Iа клас, проведен от старши учител Катя Кръстева