“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

Проект на учениците от V клас по човекът и природата

Учители: Лилия Тодорова – старши учител по човекът и природата и биология и ЗО

Росина Родюкова – учител по по човекът и природата и биология и ЗО