ВОДАТА Е ИЗВОР НА ЖИВОТ!

На 22 март 2022 год. СУ „Св. Патриарх Евтимий“ се включи в отбелязването на Световния ден на водата.
С подготвените макети ученици от V и VI клас спечелиха трето място на общоградския празник и представиха достойно нашето иновативно училище!
БРАВО НА ЕВТИМИЕВЦИ!