091-img_8077-violeta-petkova

Виолета Стоянова Петкова – старши учител в начален етап на основното образование

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност „Начална педагогика“, СУ „Климент Охридски”- филиал Благоевград .

Професионален опит: 36 години

email: Violeta.Petkova@patriarcha.com