Веселина Стефанова Бойчева- Чапанова – главен учител по биология и здравно образование и човекът и природата

Образователно-квалификационна степен: магистър, със специалност „Биолог, учител  по  Биология и химия“  – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен:  I ПКС

Публикации:

Професионален опит: 38 години

  • Главен учител; работи като ментор със студенти от ПУ „П. Хилендарски“, разработва и внедрява съвременни форми и методи на работа в учебния процес.
  • Член на Младежкия воден парламент, ръководи клуб „Млад еколог“, координира и организира работа с държавни институции и неправителствени организации в областта на екологията;
  • Разработва и реализира проекти, участва и подготвя ученици за екологични конкурси.
  • Има изведени добри практики.
  • Номинация за „Учител на годината – 2004”
  • Носител на почетното отличие „Неофит Рилски”

еmail:    Veselina.Boycheva-Chapanova@patriarcha.com