Величка Петрова Димитрова – старши учител по немски език

Образователно-квалификационна степен:  магистър, специалност: немска филология, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Професионален опит: 35 години

email: Velichka.Dimitrova@patriarcha.com