Василка Костадинова Петрова- старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър- специалност „Превантивна педагогика“.

Специализация: „Труд и техника“

Професионален опит: 3 години

email: vasilka.petrova@patriarcha.com