Валентина Николова Минчева – старши учител по английски език

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност: Английска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Допълнителна квалификация Журналистика към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионален опит: 11г.

email: Valentina.Mincheva@patriarcha.com