„Български аукцион“

„Български аукцион“ е интердисциплинарен открит урок, проведен от професионалната учебна общност, работеща с иновативна паралелка VIд клас.

Медиите за събитието