Божидара Бичева и Борислав Танчев от Ia клас получиха грамота „Приятел на кукления театър“ в конкурс организиран от Държавен куклен театър – Пловдив за детска рисунка на тема „Любим приказен герой“ .
Поздравления!
Класен ръководител: Василка Петрова – учител в начален етап