„Богове и герои в Древна Елада“

инарен открит урок по български език и литература и история и цивилизация на тема „Богове и герои в Древна Елада“, проведен от г-жа Мая Пелтековаа и г-жа Таня Мандраджиева – Андреева с учениците от Vг клас.