Блестящо представяне на Теодор Костурски от Iв клас с класен ръководител г-н Светослав Стойчев на Международната дистанционна ученическа олимпиада „KINGS BULGARIA“.