БЛЕСТЯЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ НА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

През тази учебна година 80% от явилите се четвъртокласници на НВО – БЕЛ са с отлична оценка, а 47% са с отлична оценка по математика, като 6-ма ученици са с максимален брой точки – 100, а 41% от четвъртокласниците са получили отлична оценка и на двата изпита.

По НВО – БЕЛ средният успех за училището е отличен 5,80, т.е. имаме 87,10% успеваемост, а по НВО – математика е мн. добър 5,23, т. е 78,48% успеваемост.

Средният успех за нашите четвъртокласници на НВО 2022 г. е отличен 5,52, т. е те са показали 83% успеваемост, което ни нарежда на ПЪРВО МЯСТО на НВО в IV клас сред училищата в Пловдив и областта.

Поздравления за всички четвъртокласници, техните класни ръководители – Димитрина Билева, Велка Славова, Мариела Недялкова, Юлия Муховска и учителите в ГЦОУД – Величка Шилева, Василка Петрова и Катерина Данаилова!