Днес, 30.04.2024 год. ученическият съвет при начален етап на СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив организира благотворителен Великденски базар.

Благодарим на всички ученици и техните родители за проявената активност и интерес!

***

На 23.05.2024 год., по дарителската сметка на Виктория Петкова, която се бори с рядко генетично заболяване, беше внесена сумата от 1677 лв., събрана от великденския благотворителен базар.