На 19.12.2023 г. по инициатива на Ученическия съвет в начален етап на СУ „Св. П. Евтимий“ се проведе благотворителен базар. Благодарим на всички ученици и техните родители. Събраната сума  е на стойност 2605 лв.