Антоанета Стамболджиева – главен учител по химия и опазване на околната среда