Ангелина Борисова Донгова – старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен – магистър, специалност –начална училищна педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионален опит: 32 години

email: Angelina.Dongova@patriarcha.com