Александър Вълчев от Iа клас е с I място и златен медал на състезанието по математика „Многознайко“- есенен кръг.
 
Класен ръководител: Василка Петрова – старши учител начален етап