АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: „AI+STEAM=МИСИЯ ВЪЗМОЖНА“ –  АНОТАЦИЯ

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНОВАТИВНАТА ПАРАЛЕЛКА – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (V-VІІ клас) ЗА УЧЕБНИТЕ 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 ГОДИНА – ТУК

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНОВАТИВНАТА ПАРАЛЕЛКА – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (VІІI-X клас) ЗА УЧЕБНИТЕ 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 ГОДИНА – ТУК

 

ЕКСПЕДИЦИЯ V КЛАС – ТУК

ЕКСПЕДИЦИЯ VI КЛАС – ТУК

 

Проект: „(STEAM)2= хармония

2023 – 2024 учебна година