„Аз се уча да чета“.

На 16.02.2023 год. професионалната учебна общност от учители и учениците от иновативната паралелка Ia клас показаха интердисциплинарен открит урок на тема „Аз се уча да чета“.