„Аз променям моето училище“

„Аз променям моето училище“ е мотото на форума, който организира Община Пловдив в партньорство с иновативен образователен портал „Уча в Пловдив”. Идеята е да бъдат представени най-добрите инициативи, замислени и реализирани от учениците, учителите, директорите в рамките на изминалата учебна година, да се споделят добрите практики и да се стимулира креативността на образователната общност.

Проектът на нашето училище беше представен от учениците на иновативната паралелка Vд клас, под ръководството на г-жа Веселина Бойчева-Чапанова-главен учител по биология и ЗО и човек и природа ВИКТОР ГОЧЕВ и ДАРИЛ ТРАЙКОВ.