„Аз променям моето училище”

Учениците от иновативната паралелка Vд клас, представиха училището на форума „Аз променям моето училище”. Обучението е интересно, живо и различно. В учебните часове учениците усвоят социална комуникация, екипна работа и сътрудничеството, като по този начин се подготвят за активно участие в изграждане на гражданското общество.