„Аз и химията“

Коледно настроение в група по интереси „Аз и химията“ с ръководител Антоанета Стамболджиева – главен учител по ХООС