АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРИСТО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

АНТОАНЕТА ПЕТКОВА КЪРКЕЛАНОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДЕНИЦА ЮРИЕВА МАЛИНОВА

ЗАТС

Маринела Иванова Недялкова

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

РОСИЦА СТОЯНОВА ЦЪРНЕЛОВА

ДОМАКИН